[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] خبر جنوب

[تاریخ:] شنبه ۱۴ خرداد ماه ۱۳۶۲

 

حجت‌الاسلام حائری امام جمعه شیراز در خطبه‌های نماز دیروز با اشاره به خیانتهای حزب توده و فرقه ضاله بهائیت:

جاسوسی و فعالیت برای اجانب زیر پوشش حزب ... برای این امت نمیتواند قابل قبول و تحمل باشد

نماز جمعه دیروز شیراز با امامت حجت‌الاسلام حائری شیرازی و با شرکت اقشار مختلف مردم ... در صحنه شیراز در میعادگاه عاشقان‌الله (مسجد وکیل) و بازار و خیابانهای اطراف برگزار شد...

امام جمعه شیراز افزود: مطلبی را که امام ... در رابطه با بهائیت گفتند در غرب‌گرائی و برخوردی را که این امت دارد ... با ... جاسوسی و فعالیت برای اجانب ... زیر پوشش یک دسته دینی ... نمی‌تواند برای این امت قابل قبول و تحمل باشد.

امام جمعه شیراز در رابطه با خیانتهای فرقه ضاله بهائیت نیز اظهار داشت ما یک قلم چند هزار بهائی داریم و اگر اینها هر کدام بخواهند آنچنان خدماتی به اجانب بکنند، در مجموع ما چه مصائبی داریم؟ ما باید این را بدانیم که در کشور ما از ۵۰۰ - ۶۰۰ سال قبل روی این مسائل سرمایه گذاری کرده‌اند، خانواده‌هایی را بوجود آورده‌اند طایفه‌هائی را بوجود آورده‌اند گروههائی را بوجود آورده‌اند تا بوسیله آن پایه‌های قدرت خودشان را محکم کنند و شما باید توجه کنید که... این امام نایب آن امام زمانی است که ... وقتی به قطورترین و محکم‌ترین درختها دست بیاندازد آن درخت را از ریشه می‌کند...

این امام ... دست در این  گروههای انحرافی که بصورت یک شجرهٔ خبیثه بسیار فعال کار می کردند انداخت، این را هم از ریشه کند ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]