[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] خبر جنوب يوميه صبح

[تاریخ:] شنبه ۱۲ ارديبهشت ماه ۱۳۶۰

[شماره:] ۳۳۷

[صفحه:] ۷

 

۳ نفر در شيراز تير باران شدند

۳ نفر باتهام جاسوسی به نفع صهيونيسم، همکاری با رژيم سابق و عضويت در تشکيلات صهيونيستی بهائيت، در شيراز تيرباران شدند. در همین رابطه اطلاعيه زير از سوی روابط عمومی دادگاه انقلاب اسلامی شيراز انتشار يافت:

بسم‌الله منتقم القهار – صهيونيسم جهانی ۳ عامل خود را از دست داد. در تاريخ ۱۰ ارديبهشت ۱۳۶۰، ۳ نفر از عوامل رژيم صهيونيسم جهانی در منطقه که سرهنگ وحدت جاسوس خطرناک و مهره صهيونيسم در سطح ايران و خارج نيز جزء آنها بود به حکم دادگاه انقلاب اسلامی شيراز اعدام شدند. اين سه نفر عبارتند از: سرهنگ بازنشسته يداله وحدت فرزند مختار، ستار خوشخو فرزند علی و احسان اله مهدی زاده فرزند خان آقا. قسمتی از موارد اتهام و جرائم نامبردگان بشرح زيراست:

۱- کوشش و تلاش در راه تحکيم رژيم منحوس پهلوی

۲- عضويت در سازمان جاسوسی غرب آسيا در رابطه با امپرياليزم و صهيونيسم

۳- عضويت بسيار فعال در تشکيلات صهيونيستی بهائيت.

۴- کنترل علما و روحانيت شيراز در دوران انقلاب اسلامی.

۵- تلاش در گسترش فرهنگ کفر و اتحاد بخصوص بين روستائيان و عشاير پاکدل

۶- سعی در نبش قبر يکی از مسلمانان بمنظور فرستادن باقيمانده جسد به اسرائيل با همکاری سرسپردگان رژيم سابق "استاندار وقت" و توليت آستانه شاهچراغ.

۷- ارتباط با مهره‌های حساس امپرياليزم جهانی از جمله برانداسکات همکار نزديک جيمی کارتر رئيس جمهور سابق امريکا.

۸- پخش پولهای واصله از حيفا اسرائيل جهت اشائه کفرو دشمنی با اسلام و ايجاد بلوا و آشوب برای پيشبرد مقاصد شوم صهيونيستی بهائيت در منطقه

۹- [ندارد]

۱۰- ارتباط با کشورهای خارج مانند انگليس، هند، کويت و اسرائيل در رابطه با مسائل جاسوسی طی سفرهای متعدد.

۱۱- تهيه آمار و اطلاعات دقيق از مناطق روستائی و عشايرنشين منطقه و ارسال آنها به اسرائيل.

۱۲- سب و لعن علنی العياد باللـه به نبی اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و توهين به مقدسات اسلامی.

۱۳- برنامه‌ریزی‌های مهاجرتی و تبليغی و غيره در مناطق مختلف کشور از جمله استانهای فارس بوشهر، کهکیلویه و بويراحمد اصفهان، يزد، کرمان آذربايجان و غيره و اينها و دهها جرائم ديگر لذا پس از چندین روز محاکمه حکم اعدام و مصادره اموال به استثناء يکباب خانه مسکونی و اثاث برای خانواده يکی از آنها صادر گرديد که پس از تائيد دادگاه عالی قضائی در ساعت ۷ بعدازظهر ۱۰ ارديبهشت ١٣۶۰ بمرحله اجرا گذاشته شد.

دادگاه انقلاب اسلامی شيراز – روابط عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]