[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] خبر جنوب

[تاریخ:] شنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۶۱

[شماره:] ۷۷۴

[صفحه:] ۵

 

۲۲ بهائی در ارتباط با بیت‌العدل اسرائیل در شیراز به اعدام محکوم شدند

اطلاعیه زیر از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در اختیار خبر قرار گرفت.

 

بسمه تعالی

۲۲ نفر از بهائی تشکیلاتی شیراز که از جمله در ارتباط با بیتالعدل اسرائیل بودهاند باعدام محکوم شدند که در میان محکومین از اعضای محفل بهائیان شیراز دیده میشوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]