[برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است.]

 

[روزنامه:] خبر

شماره ۷۲۰

- صفحه [؟]

سه‌‌شنبه ۲ آذر ۶۱

 

یک نفر از عوامل صهیونیست جنایتکار در شیراز اعدام شد

 

به‌حکم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز و با تائید شورای عالی قضائی یکی از عاملین صهیونیسم جنایتکار و عضو فعال فرقه ضاله بهائیت بنام ضیاءالله احراری فرزند جلال ۳۸ ساله مفسد فی‌الارض و محارب با خدا شناخته شد و محکوم به اعدام گردید که حکم صادره در مورد نامبرده به مرحله اجرا درآمد.

معدوم نامبرده که یکی از اعضای فعال فرقه ضاله بهائیت بشمار میرفته است، با اعتراف صریح خود از سال ۱۳۵۵ عضو تشکیلات در قسمت مهاجرت و معاضدت بوده و در همین زمان با شرکت در کنفرانس شور [ناخوانا] درخواست وام جهت تأسیس محفل بهائیت نموده بوده است.

وی در ضدیت با احکام مقدس اسلام سخت کوشا بود و حاضر به توبه نیز نگردیده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]