[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] خاک خسرو کرمانشاه

[تاریخ:] ۲۵ ارديبهشت ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۲۷

 

۱۶ ارديبهشت ۳۴ توسط روزنامه وزین خاک خسرو کرمانشاه

دانشمند معظم و واعظ شهیر جناب آقای فلسفی

مبارزات، [ناخوانا]، جناب عالی را با عدهای مردم گمراه و موریانه جامعه و از خدا بی‌خبر یعنی فرقه ضاله بهائی که با تیشه تباهی بریشه خود و سایر مردم بیچاره میزنند و با تبلیغات شوم میخواهند بدین مبین اسلام لطمه زده و مذهب مقدس جعفری (۴) را تضعیف نمایند مورد تائید کلیه مسلمانان حقیقی دنیا بخصوص مسلمین اين سامان یعنی افراد متدین کرمانشاه بویژه اعضاء انجمن تبلیغات اسلامی جهان میباشد (جانا سخن از زبان ما میگوئی)

امیدواریم در پرتو عنایات شاهنشاه محبوب و مسلمان ایران این جهاد مقدس مذهبی را دنبال فرموده نگذارند این عناصر پلید که اشخاص بیسواد و بیاطلاع را بطرف ضلالت و گمراهی سوق میدهند و بشئون مذهبی و اجتماعی ما لکه دار میسازند اظهار حیات نمایند (گان خط خورده) مخصوصاً از دولت جناب آقای علاء نخست‌وزیر ایران و نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا خواستاریم که جلو تجاوزات یک عده بهائی منفور را گرفته و به اتکاء قانون اساسی و با قدرت کامل آنان را منکوب و لانههای بیایمانی دشمنان مذهب مقدس اسلام را بسر آنان ویران سازند در پایان از تمام دانشمندان عظام و نویسندگان گرام و مردان عالیمقام دعوت میشود تا وقت باقی است برای بستن تمام محافل بهائیان در هر کجا که سراغ دارند توسط مقامات مسئول کشوری و لشکری و جرائد مذهبی اقدام فرمایند در پایان بعرایض خود خاتمه داده و بکسانیکه مسئول اداره امور کشورند بگوئیم

«اول ای جان رفع شر موش کن» «وانگه اندر جمع گندم کوش کن» گرنه موش دزد در انبار ماست «گندم اعمال چهل ساله کجاست»

بامضاء انجمن تبلیغات اسلامی و عده‌ای از متدینین بازار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]