[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کارزار

[تاریخ:] ۲۱ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۹۸

 

فعالیت تبلیغاتی بهائیها

نامه رسیده از جهرم حاکی است که افراد منحرف بهائی دست بیک سلسله تبلیغات زده‌اند و جزوه‌های کوچک ۱۵ برگی از کتابهای بیان و اقدس چاپ و منتشر مینمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]