[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کارزار

[تاریخ:] ۱۷ مرداد ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۹۴

 

اخراج بهائیان از اکثر ادارات

بدستور آیت‌اله بروجردی که چندی بود بعلت عدم توجه دولت تدریس خود را ترک کرده و در واقع گوشه‌نشینی را اختیار نموده بودند عده زیادی از بهائیان که در ادارات و از جمله دخانیات رسماً خود را بهائی معرفی کرده از کار برکنار شدند و آیت‌اله هم مجدداً تدریس حوزه علمیه قم را آغاز کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]