[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۶۴ – ۵ ربیع‌الآخر ۱۴۰۶

[شماره:] ۱۹۰۰

 

سرمقاله

یک اقدام منطقی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

...شب شنبه نمایندگان ۵۲ کشور در مجمع عمومی سازمان ملل در زیر فشارهای آمریکا قرار گرفته و سرانجام تسلیم باج‌خواهی‌های واشنگتن شدند و قطعنامۀ موردنظر آمریکا برای محکوم کردن وضع حقوق بشر در ایران را مورد تائید قرار دادند. در این قطعنامه نسبت به اعدام جاسوسان اسرائیل و همچنین شدت عمل نسبت به کسانی که در محاکم قضائی جمهوری اسلامی ایران بخاطر اقدامات تروریستی تحت تعقیب قرار میگیرند، مورد نکوهش قرار گرفته است.

دولت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه اعلام داشت که آنچه نقض حقوق بشر در ایران نامیده میشود، در واقع یک عکسالعمل از سوی قدرتهای بزرگ در قبال منافع برباد رفتۀ آنان است. آنها نمیتوانند برای ملت خود توضیح دهند که چگونه منافع و مطامع اقتصادی و نظامی خود را از دست دادهاند و بهمین خاطر، انگیزههای خود را در پوشش حقوق بشر مطرح میکنند و این یک رسم متداول و شناخته شدۀ این قبیل قدرتهای استکباری در عرف سیاسی محسوب میشود. نباید از نظر دور داشت که ریگان رئیس جمهور آمریکا نیز اخیراً در یک اظهار نظر صریح از اعضای یک فرقۀ جاسوسی که بنفع رژیم صهیونیستی در ایران به جاسوسی مشغول بودهاند، جانبداری کرد و از شدت عمل محاکم قضائی جمهوری اسلامی ایران در قبال اقدامات این فرقه اظهار تأسف نمود. طبعاً دفاع و جانبداری رئیس‌جمهور آمریکا از یک فرقۀ جاسوسی، نکتۀ تازهای را در بر ندارد اما بهر تقدیر میتواند ماهیت و پیوندهائی مرئی و نامرئی این فرقه را با محافل استعماری برملا سازد.

بیهوده نیست که واشنگتن تا این اندازه در قبال این گروه با حساسیت و حرارت از خود واکنش نشان میدهد و نه تنها همدستان خود در مجمع عمومی را برای تصویب یک قطعنامه در این زمینه تحت فشار قرار میدهد، بلکه رئیس‌جمهور آمریکا وظیفه خود میداند که بپاس خدمات این فرقۀ جاسوسی به منافع استکبار، از آنها جانبداری نماید و در اظهارات خود یکبار دیگر از خشم و کینۀ انباشته آمریکا نسبت به انقلاب اسلامی کمک بگیرد...

...طبعاً کشورها در اتخاذ مواضع خود در قبال مسائل مختلف آزادند. اما بایستی ابتدا به نتایج و پیامدهای هر اقدام خود بیندیشند و سپس اتخاذ موضع نمایند. دولتها در انتخاب موضع در جهت تقویت پیوندها با جمهوری اسلامی ایران و یا پیوستن به صف دشمنان انقلاب اسلامی مختارند، اما باید ابتدا این واقعیت عینی را درک نمایند که یک انقلاب هیچگاه به کسانیکه صریحاً به صف دشمنانش پیوستهاند و بر این اقدام خود افتخار میکنند، لبخند نخواهد زد مگر آنکه آنها در جهت تصحیح مواضع اشتباه آمیز خود اقدام نمایند...

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]