[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] ١ آبان ١٣٧٠

 

دهن کجی به مسلمانان بنگلادش

سمینار برابری حقوق مرد و زن شرط لازم برای صلح جهانی، در مرکز ملی بهائیان بنگلادش برگزار شد.

روزنامه (نیونیشن) چاپ داکا در شماره روز شنبه خود ضمن چاپ این مطلب نوشت: این سمینار به ریاست «معصوم الهدی» عضو [ناخوانا] هیات اقلیتی مستشاران مذهب بهائیان آسیا برگزار شد.

در این سمینار پرفسور منان وزیر مشاور در امور مذهبی بنگلادش به عنوان رئیس [ناخوانا] سخنانی ایراد کرد، وی گفت: بنگلادش برای هواداران فرق گوناگون مذهبی حقوق یکسان تأمین کرده است.

در پایان سمینار «برابری مرد و زن شرط لازم صلح جهان» یک نمایشگاه کتاب پیرامون مذهب بهائیت گشایش یافت.

فعالیت آشکار جامعه بهائیان بنگلادش طی شش ماه اخیر در مقایسه با ۱۰ سال [ناخوانا] است.

بهائیان ایرانی به طور نهان نقش فعالی در [تحریکات] بهائیان بنگلادش دارند.

شایان ذکر است که روز ۱۴ شهریورماه گذشته یک هیات سه نفری از جامعه بهائیان که یک بهائی ایرانی نیز در آن عضو بود با وزیر مشاور در [ناخوانا] بنگلادش ملاقات کرد.

قدر مسلم اینست که این اقدام دولت بنگلادش می تواند یک دهن کجی به اعتقادات و افکار عمومی بیش از ۸۵ درصد جمعیت ۱۱۰ میلیونی بنگلادش، که مسلمان هستند، محسوب شود و بطور حتم واکنش از سوی گروههای اسلامی را در پی خواهد داشت.

آقای وزیر مشاور در امور مذهبی بنگلادش که از بهائیت بعنوان یک مذهب یاد کرده و ادعا کردهاند کشورشان میتواند محل فعالیت این [ناخوانا] که بهائیت هیچگاه یک دین و مذهب نبوده و پیروان این [فرقه] ضاله همواره در طول تاریخ [ناخوانا] دست استکبار غرب بودهاند.

حال اگر این مطلب را وزیر [ناخوانا] یک کشوریکه ۹۰ میلیون نفر از جمعیت آن مسلمان است نفهمند یک مصیبت بزرگ است و اگر [ناخوانا] بالله [ناخوانا] کردهاند باید پیرامون مسائل دیگر [ناخوانا] کرد.

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]