[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 [برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] ۷ مرداد ۱۳۶۴ – ۲۹ جولای ۱۹۸۵

[شماره:] ۱۷۸۶

 

به مناسبت سالگرد شهادت مظلومانه فقیه مجاهد آیتالله شیخ فضلالله نوری رحمة الله عليه

شیخ فضلالله نوری، فریاد بلند اسلامخواهی در اوج سیطره مرگبار استعمار غرب

وحشت استعمار از حرکت شیخ فضلالله

قسمت (۳)...

... در اینکه شیخ فضلالله جز «اسلام» را نمیخواست و تمام مخالفتها با او از اینجا آغاز شد هیچ شکی نیست. علاوه بر مدارك و اسنادی که از خود شیخ و دوستان و یارانش و کسانی که از نزديك وقایع را دیدهاند در این باب وجود دارد، مخالفین و دشمنان شیخ نیز به این حقیقت اعتراف کردهاند…

...علاوه بر انگلستان، آمریکا نیز از قوانین حیاتبخش اسلام اظهار نگرانی میکند. «هوپر هاریس» آمریکائی در کنفرانس انجمن آموزشی ایران و آمریکا به اصل دوم متمم قانون اساسی که ثمره کوششها و مبارزات شیخ فضلالله میباشد و نظارت هیأت پنج نفره علمای اسلام را بر قوانین مجلس شورای ملی تأمین مینماید، سخت حمله نموده آنرا «بسیار زشت» و «خطرناك» و «ضد آزادی» معرفی مینماید...

...«اگر این اساس بجهت تقویت اسلام بود چرا تمام اشخاص لاابالی در دین و فرق ضاله از بهائی و ازلی و کلیه اشخاص فاسدالعقيده و دنیا خواهان جاهل و یهودی و نصاری و مجوس و بت پرستهای هند و تمام ممالك كفر و کلیه فرق عالم مگر خواص از مومنین طالب قوت آن بودند و تقویت آن مینمودند...؟!

«ادامه دارد.»...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]