[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] شنبه ۲۴ آذر ۱۳۶۳ – ۲۱ ربیع‌الاول ۱۴۰۵

[شماره:] ۱۶۰۷

 

حجتالاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی در خطبههای نماز جمعه دیروز تهران:

همانطور که امام فرمودهاند این جنگ تا کندن ریشه فساد که حزب بعث است ادامه خواهد داشت

بخش خبری جمهوری اسلامی

روز گذشته دانشگاه تهران و خیابانهای اطراف آن شاهد مراسم پرشکوه عبادی سیاسی نماز جمعه بود که با حضور انبوه بیشمار مردم مؤمن و خداجوی تهران به امامت حجةالاسلام والمسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار شد...

...حجةالاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی به ایراد خطبههای نماز جمعه پرداخت:

خطبه اول

بسم الله الرحمن الرحیم

در خطبههای گذشته سلسله بحث بر روی عدالت اجتماعی در رابطه با نژادهای گوناگون و مظالم دنیای غرب نسبت به نژادهای غیر سفید متمرکز بود...

...در خطبه گذشته گفتم که برای اجزاء این توطئه استکبار از قرنها پیش دست بکار شد و از شیوههای مختلفی هم استفاده کردند.

بخشی از معنویات ذکر شده مربوط به مسائل اخلاقی و انسانی است و بخش دیگر در رابطه با معلومات علمی و فنی و چیزهائی که میتواند باعث تکامل مادی نیز گردد، میباشد.

در بخش اول معنویات که مطرح کردم، متذکر شدم که یکی از کارهای مهم استعمارگران حمله به اعتقادات دنیای غیر اروپا مخصوصاً جهان اسلام بوده، زیرا که اعتقادات اسلامی در مقابل آنها کارساز است و در این زمینه تا مرحله دین‌شناسی هم پیش رفتند. ایجاد فرقههائی مانند بهائیت و شیخیت و امثال اینها و انداختن اینها به جان دنیای اسلام و ادعاهای مهدویتی که در سراسر دنیای اسلام بچشم میخورد، اینها همه شاخههای این شجره خبیثه است...

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]