[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۶۴ - ۲۶ جمادیالاول ۱۴۰۶

[شماره:] ۱۹۴۳

[صفحه:] ۸

 

توابین ندامتگاه عادل آباد شیراز ضمن محکوم کردن قطعنامه سازمان ملل علیه ایران، اعلام کردند:

اکنون زندانهای جمهوری اسلامی بعنوان یک دانشگاه انسان سازی از تمامی تهمتها و شایعات دشمنان اسلام مبّراست

چنین بنظر میرسد که سازمان ملل خود را در برابر یک میلیارد مسلمان جهان قرار داده است ... ولی ما اعلام میکنیم که قطعنامه اخیر ارزش آراء سازمان ملل را برای همیشه در نزد ملتها از بین برده است...

...۲- این قطعنامه توسط کشورهای غربی بخصوص آمریکا و انگلیس و وابستگان آنها در حمایت از تروریستهای منافق فراری و فرقه جاسوسی بهائیت تهیه شده و در بند نهائی آن به صراحت از این فرقه صهیونیستی حمایت گردیده است...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]