[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] سه‌شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۵۹۸ شوال ۱۴۰۰

[شماره:] ۳۵۱

[صفحه:] ۶

 

در آخرین روز سمینار دادگاههای انقلاب گفته شد:

اختیارات دادگاههای انقلاب گسترش می‌یابد

سمینار پنج روزه دادسراها و دادگاههای انقلاب یکشنبه گذشته کار رسمی خود را پایان داد. این سمینار که از سه‌شنبه هفته قبل با سخنان آیت‌الله دکتر بهشتی رئیس دیوانعالی کشور آغاز بکار کرده بود پس از پنج روز کار و جلسات پی در پی بعد از ظهر یکشنبه آخرین جلسات خود را تشکیل داد ...

بگزارش خبرنگار قضائی ما در جلسات مکرر سمینار موضوعات مختلفی از جمله مشکلات دادگاههای انقلاب،...

...لزوم تعیین محدوده جغرافیائی کار هر دادگاه، لزوم تعیین محدوده صلاحیت هر قاضی روابط دادگاهها و دادسراهای انقلاب و سپاه پاسداران در هر منطقه، پاکسازی ادارات دولتی لشگری و کشوری، ... نحوه برخورد با بهائی‌ها و با سایر گروههای منحرف سیاسی، ... و نیز بسیاری مسائل دیگر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]