[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۵۹ – ۱ محرم ۱۴۰۱

[شماره:] ۴۱۷

[صفحه:] ۹

 

افزایش چشمگیر تولید در کارخانه داروسازی اسکوئیب

بنا بر اهمیت زمانی و حساسیت دارو و در شرایط فعلی که در جنگ رو در رو با دشمنان اسلام و مملکت خود هستیم بر آن شدیم که با کارخانجات مختلف داروئی کشور جهت رفع نیازهای داروئی و انعکاس مشکلات و فعالیت آنان گزارشی تهیه نمائیم...

...مدیریت سابق آن فردی امریکائی بود که با بهره‌ گیری از افراد وابسته و مورد اعتماد رژیم پهلوی از فرقۀ ظالۀ [ضاله] بهائی گرفته...

برای پیشرفت کار و اجرای صحیح دستورات، باید کارمندانی در این مکان کار میکردند که تمایل فکری و عملی به رژیم و امریکا از خود نشان میدادند بنابراین با چنین کارمندانی که دست چین شده بودند بکار پرداخت گروههای ظاله [ضاله] بهائیت در این شرکت چنان ریشه دوانیده بودند که اکثر سود ویژه کارخانه را میبردند و مثلاً یک فرد از آنها تا نود هزار تومان سود میبرد در حالیکه کارگری با ۱۵ سال سابقه کار فقط چهار هزار تومان از سود بهرهمند میشد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]