[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه]: جمهوری اسلامی

[تاریخ:] سه‌شنبه اول خرداد ۱۳۶۳- ۲۰ شعبان ۱۴۰۴

[شماره:] ۱۴۴۰ – سال پنجم

[صفحه:] ۳

اخبار جهان

 

نامه بيش از صد و پنجاه نماينده مجلس...

مصوبات مجلس

 پس از پايان سخنان پيش از دستور نايب رئيس مجلس شورای اسلامی شهادت ۱۹ تن از پاسداران بدست اشرار را به امام و امت شهيدپرورمان تبريک و تسليت گفت آنگاه تذکرات نمايندگان را قرائت کرد.

آنگاه گزارش شور دوم کميسيون خاص کتابخانه علامه طباطبائی در خصوص طرح تعيين تکليف کتب مصادرهای مطرح شد که پس از سخنان مخالف و موافق و بررسی پيشنهادات اصلاحی نمايندگان طرح مزبور به تصويب رسيد.

 بموجب اين طرح کتب خطی نادر و غير آن کتب چاپی مصادره شده در تهران و شهرستانها که در اختيار بنياد مستضعفان و يا ساير نهادهای بنيادها است و تاکنون جمعآوری نشده بايد حداکثر در مدت ۳ ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون تحويل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران بشود و در صورتی که تعداد کتب مازاد بر نياز کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران بود بايد به ترتيب اولويت به کتابخانههای مجلس شورای اسلامی، ملی، مسجد اعظم در قم، دفتر تبليغات در قم آستان قدس رضوی در مشهد و کتابخانه عمومی وزارت ارشاد اسلامی تحويل داده شود همچنين کليه کتب ضاله و اسناد مربوط به فرقه ضاله استعماری بهائيت به مرکز مدارک علمی وابسته به وزارت ارشاد اسلامی منتقل میشود و محل ساختمان باشگاه سابق نخست‌وزیری که فعلاً قسمتی از کتب مصادرهای در آن گردآوری‌شده با کليه وسائل و اثاثيه موجود در آن در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار میگيرد.

جلسه علنی ديروز مجلس ساعت ۲۰-۱۲ پايان يافت مجلس شورای اسلامی امروز جلسه علنی دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]