[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۶۱ - ۲۶ صفر ۱۴۰۳

[شماره:] ۱۰۲۴

[صفحه:] ۳

 

 مزدوران آمریکا در فرانسه سیاه نامه منتشر میکنند

اگر قرار باشد در طول تاریخ ۵۰ ساله اخیر یک دوجین شبه انسان را بنام مفلوکترین اسکلتهای تاریخ سیاست جهان شماره کنیم بدون شک جنازهای بنام بختیار نیز در این صف قرار خواهد داشت و اگر هم قرار باشد که ناکامترین صدراعظمهای تاریخ را شمارش کنیم «شاه»پور بختیار نیز از سکوی قهرمانی بیبهره نخواهد بود...

بختیار در کتاب «ما وفاداریم!» خود را چنین معرفی میکند:

 وقتی در بیروت درس میخواندم (در دبیرستان) با هويدا آشنا شدم هر دو در مدرسه غیر مذهبی درس میخواندیم، پدر هویدا بهائی و در دمشق کنسول بود...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]