[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] ۹ خرداد ۱۳۶۲

 

حمایت واشنگتن و مسکو از احزاب جاسوسی خود در ایران شدت گرفت.

در حالیکه هنوز حملات بوقهای تبلیغاتی روسیه علیه ایران که بدلیل دستگیری جاسوسان کهنه کار مسکو، مجرم معرفی میشود از شدت نیافتاده، هیئت حاکمه آمریکا با تبلیغاتی وسیع خواستار جلوگیری از تعقیب فعالیتهای جاسوسان صهیونیزم در ایران اسلامی شده است.

بگزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ریگان رئیس هیئت حاکمه امریکا که به نیابت و تحریک جناحهای صهیونیست حاکم در این کشور و بدون شک برای جلب رضایت آنان در انتخابات آینده ریاست جمهوری در آمریکا به بازی جدید تبلیغاتی به فعالیت پرداخته و مجازات جاسوسان بهائی در ایران را محکوم کرد و دقایقی بعد این خبر بوسیله خبرگزاری یونایتدپرس که اخیراً بوسیله یک صهیونیست بهائی خریداری شده است به تمام دنیا مخابره شد هماهنگی و همزمانی تبلیغات آمریکائی اخیر با کوشش بیسابقه تبلیغاتی روسیه برای اثبات باصطلاح بیگناهی جاسوسان با سابقه کرملین در ایران اسلامی کاملاً قابل توجه است در همین مسیر رادیو امریکا نیز چهارشنبه شب در مقالهای توهینآمیز در غالب تفسیر رسمی واشنگتن سعی کرد چنین وانمود سازد که تعقیب و مجازات جاسوسان بهائی در ایران تنها بدلیل عقاید و باورهای آنها صورت میگیرد بدون آنکه اشاره شود مرکزیت صهیونیستهای بهائی در اسرائیل است. در این سخن پراکنی هیچگونه اشارهای به مواضع جمهوری اسلامی نشده که دستگیری جاسوسان خارجی در ایران اسلامی تمامی افراد خائن را بدون توجه به حزب و مذهبشان در بر میگیرد واقعیت این است که انقلاب اسلامی ایران از آغاز پیروزی خود و به مقتضای محتوی الهیش فعالیتهای توطئهآمیز جاسوسان شرقی و غربی را در هر لباس و با هر نوع اعتقاد حتی بظاهر اسلامی تعقیب و با آن به شدت برخورد و مقابله کرده است و نیز این واقعیت روشن است که مسلماً رسانههای غربی تحت سلطه صهیونیزم و همه رسانههای وابسته به شرق مایل نیستند که مردم جهان بدانند کسانی که توسط این رسانهها افرادی بی‌گناه، آزادی‌خواه و مردم‌دوست معرفی میشوند جاسوسانی هستند که فعالیتهای مزورانهشان که مستقیماً توسط اربابان صهیونیست هدایت میشود زمینه‌ساز جنایات آشکار و نهانی علیه انسانیت و آزادی شده است و در حقیقت نه این اشخاص که عملکرد جاسوسانه آنان است که مورد علاقه ابر قدرتهاست.

اینک صهیونیزم جهانی تأمین کلیه امکانات سیاسی - مادی- تبلیغاتی و نیز ترسیم شیوههای فعالیت ضد اسلامی فرقه صهیونیست بهائیت که فلسفه ایجادش از ابتدا توطئه علیه اسلام بوده است را بر عهده دارد قابل توجه است که هم‌اکنون سرزمین اسلامی فلسطین تحت اشغال ظالمانه صهیونیست‌ها به مرکز تجمع، برنامه‌ریزی و هدایت این فرقه تبدیل شده است همچنین قابل ذکر است که ماه گذشته طرفداران این جمعیت صهیونیست در «حیفا» در فلسطین اشغالی تحت نظر صهیونیست‌ها جمع شدند و پیرامون وضعیت حال و آینده این جمعیت به بحث و بررسی پرداختند و در این محفل قرار شد رسانههای غربی تحت تسلط صهیونیزم نقش وسیعتری در تبلیغات ضد اسلامی جهت تبرئه جاسوسان گرفتار خود به عهده بگیرند.

جالب‌توجه است که شورای ۹ نفره رهبری صهیونیست‌های بهائی را که در اسرائیل قرار دارد پنج آمریکائی، یک انگلیسی و یک ایرلندی تشکیل میدهند.

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]