[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] شنبه ۷ دی ۱۳۶۴ - ۱۵ ربیع الاخر ۱۴۰۶

[شماره:] ۱۹۰۸

 

مردی که شهادت را بر سکوت ترجیح داد

شهید آیت الله غفاری پس از یازده سال تحصیل علوم دینی در قم و کسب درجات علمی، به تهران هجرت نمود تا از این پس اندوخته‌های علمی خویش را در میدان عمل به منصه ظهور رساند. در آن زمان لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی توسط دولت اسدالله علم به تصویب رسیده بود.

بر اساس لایحه مزبور سوگند به قرآن کریم باید حذف میگردید و شرط مسلمان بودن نمایندگان ایالات و ولایات کنار گذاشته میشد. همچنین به زنان که حق شرکت در انتخابات را نداشتند، حق انتخاب داده میشد.

هدف رژیم از حذف سوگند به قرآن و شرط مسلمان بودن نمایندگان این بود که پای غیرمسلمانان بویژه فرقه ضاله بهائیت را در کلیه شئون مملکت باز کند و از این طریق راه را برای سلطه اربابان خود بیشتر هموار نماید.

همچنین مسأله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای زنان صرفاً یک فریب بود و هدف اصلی این بود که زمینه‌های سوء استفاده از زنان در جهت گسترش فساد و فحشاء و عمومیت بخشیدن به فرهنگ مبتذل غرب در جامعه فراهم گردد و با قربانی شدن زن ایرانی، راه برای نابودی ارزشهای اسلامی هموار شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]