[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۶۵ - ۲۶ رجب ۱۴۰۶

[شماره:] ۱۹۸۵

[صفحه:] ۱۱

 

محمد (ص) خاتم‌النبیین

... خاتم اسم فاعل است از (ختم- یختم) و ختم یعنی پایان داد. پس خاتم یعنی پایان دهنده و خاتم‌النبیین به معنی پایان دهنده پیامبران است. خاتم یعنی انگشتر و زیور، بنابر این خاتم‌النبیین یعنی زیور پیامبران، این بحث مربوط به صد سال اخیر است و الا قبلاً تا آنجا که در دایره مطالعاتم کار میکردم هرگز برخورد نکردم که کسی قبلاً این شک و شبهه را بکند.

اتفاقاً بعکس آنچه رهبران و پیروان این مذهب پوشالی موهوم (بهائیت) پیرامون این آیه یافته‌اند اصلاً این کلمه در این به یک معنی آمده است. چه قرائت خاتم (بفتح تاء) و چه قرائت خاتم (بکسر تاء) باشد (زیرا به هر دو صورت قرائت شده است) و دو قرائت برای همین است که معنی فرق نمی کند. هم خاتم بمعنی انگشتر آمده است و هم خاتم...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]