[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۶۴ – ۱۲ جمادی‌الاول ۱۴۰۶

[شماره:] ۱۹۳۱

 

جامعه‌ الازهر مصر خواستار ریشه کن کردن فرقه ضاله بهائیت شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی: مجمع تحقیقات مطالعات اسلامی الازهر قاهره با انتشار بیانیه‌های مذهب بهائیت را طاعون عقیدتی خواند و جهان اسلام را به مبارزه با پیروان این فرقه ضاله دعوت نمود.

مجمع مذکور در بیانیه خود ایجاد فرقه بهائیت از سوی مجامع استعماری را اعلام جنگ علیه اسلام و مسلمین دانست و خواستار ریشه کن کردن پیروان این مذهب در سرتاسر جهان اسلام گردید.

در این بیانیه که از سوی مطبوعات کویت منتشر شده همچنین آمده است که مقامات حاکم بر کشورهای اسلامی باید حکم خدا را در مورد پیروان بهائیت اجرا کنند و این فرقه ضاله را در دیار مسلمین ریشه کن سازند.

مجمع تحقیقات و مطالعات اسلامی در بیانیه خود اعلام کرد هر کس به مذهب بهائیت بگرود مرتد از دین اسلام بشمار میرود و مستحق اجرای حکم خدا در مورد اوست.

دعوت الازهر به مبارزه علیه بهائیت در پی گسترش نفوذ پیروان این فرقه در محافل اقتصادی سیاسی و اجتماعی و مراکز تصمیم گیری در مصر در زیر سایه رژیم‌های سادات معدوم و حسنی مبارک صورت میگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]