[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۶۵- ۹ جمادی‌الثانی ۱۴۰۷

[شماره:] ۲۲۳۵

صفحه: ۱۰

سال هشتم

سیاسی

 

دامن زدن به درگیری‌های قومی، نژادی و دینی، تلاش همیشگی استعمار

همانطور که در مقالات گذشته اشاره کردیم ایجاد تفرقه و نفاق و دشمنی میان اقوام و اقشار یک جامعه و دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی و نژادی و غیره، یکی از مهمترین اجزاء استراتژی استکبار جهانی برای اعمال سلطه بر کشورهای جهان سوم می‌باشد.

...فرقه‌های رنگارنگ به‌اصطلاح مذهبی بابیگری، بهائیگری، قادیانیگری و امثال آنها چیزی جز تراوشات ذهنی سیاستمداران دربار لندن برای منحرف ساختن اذهان مردم مسلمان ایران از شریعت اسلامی نبوده است. چنانکه به همین دلایل و در اعتراض به حرکت سریع سیاست‌های مزدورانه و نفاق‌افکنانه و سلطه طلبانه بیگانگان در داخل ارگانهای دولتی کشور، مردم مسلمان و متعهد ایران به رهبری روحانیت مبارز و متعهد آنزمان قیامها و حرکت‌های اسلامی فراوانی را علیه قدرت‌های استکباری استعماری عصر قاجاریه به راه انداختند. قیامهائی که شاید نمونه‌های آن در دوره سلسله‌های پیشین کمتر اتفاق افتاده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]