[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] یکشنبه ۸ آذر ۱۳۶۰- ۱ صفر ۱۴۰۲

[شماره:] ۲۲۲

 

شهید غیبت مشروعه

علی‌‌اکبر ولایتی

بسم‌ا...‌الرحمن‌الرحیم

مدرس دومین شهید مشروعه

در غیبت مشروعه، مشروطه‌ای بپا شد که بتدریج از مردم فاصله گرفت و کار انحراف بدانجا کشید که از بطن آن حکومت انقلابی دیکتاتوری سیاه رضا خان روئید...

...دین سازی‌ها و تفرقه افکنی‌های مذهبی بیگانگان کارساز نبوده فرقه‌های دست‌آموز «شیخی» و «بابی» و «ازلی» و «بهائی» هر کدام به مجموعه کلکسیونی تاریخ پیوستند و بار «اسلام» همچنان سترگ بر جای خویش بود...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]