[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] جمهوری اسلامی

[شماره:] ۱۸۹۷

[تاریخ:] یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۶۴ – ۲ ربیع‌الآخر ۱۴۰۶

[صفحه:] ۱۱

 

وزیر خارجه: روابط ایران با کشورهائی که علیه جمهوری اسلامی در مجمع عمومی رأی دادهاند مورد ارزیابی مجدد قرار میگیرد

بگزارش خبرگزاریها شامگاه جمعه قطعنامه ادعای نقض حقوق بشر در ایران که با تلاش وسیع همه جانبه استکبار جهانی و حامیان تروریسم بینالملل در کمیته حقوق بشر سازمان ملل ساخته و پرداخته شده بود در جلسه مجمع عمومی به رأی گذاشته شد و با ۵۳ رأی مثبت و ۴۳ غایب (مخالف با قطعنامه) و حدود ۴۳ رأی ممتنع به تصویب رسید. این قطعنامه که علیرغم تلاش بسیار گسترده ناقضین حقیقی حقوق بشر و حامیان تروریسم بینالملل تنها با یک سوم آراء کل اعضای سازمان ملل به تصویب رسید، در واقع مردم و مسئولین نظام جمهوری اسلامی را در راهی که انتخاب کردهاند مصممتر ساخت...

...وزیر خارجه افزود: ما دلائل انکارناپذیری در اختیار داریم که حکومتهائی نظیر حکومت آمریکا از این افراد حمایت آشکار کرده و حتی بهائیان بعنوان جاسوسان و عوامل صهیونیزم در کشور ما افرادی هستند که در آمریکا و برخی از کشورهای غربی تلاشهائی علیه جمهوری اسلامی داشتهاند.

دکتر ولایتی گفت: اسنادی که بر مبنی آنها اقداماتی علیه ما صورت گرفته نوعاً اسناد بیپایهای است که این گروهکهای وابسته و مذاهب ساختگی ارائه دادهاند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]