[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] ۲۶ خرداد ۱۳۵۹

[شماره:] ۳۰۲

[صفحه:] ۱۲

 

اسناد منتشر نشده از لانه جاسوسی آمریکا (۲)

گزارشات عینی و علمی را در شبکه رادیو تلویزیون ملی جای دادیم

رسمی – غیر رسمی

تاریخ: ۴ اکتبر ۱۹۷۹ (برابر با ۱۲ مهر ۱۳۵۸)

آقای مدیر امور افریقای شمالی، شرق نزدیک و آسیای جنوبی

آژانس ارتباطات بین المللی ایالات متحده آمریکا

 واشنگتن

تد عزیز:

در انتهای دومین ماه اقامتم در تهران ممکن است برای من و شاید هم برای شما مفید باشد که تحلیلی از اوضاع کنونی بکنم و کارهایی را که در شش ماه آینده در رابطه با افزودن منافع امریکا در ایران میبایست انجام داد، بگویم.

انقلاب: از دیدگاه من، انقلاب که ناگهان با پیروزی خود در فوریه گذشته روبرو شد شورش بود علیه برتری ها و مزیت ها...

...محفوظاتی درباره رژیم: مطمئناً در مورد ایران بعد از انقلاب مطالب مشوش کننده بسیاری از نظر امریکا وجود دارد از جمله: زیر پا گذاشتن های حقوق بشر از جمله اعدام ها، اخراج خبرنگاران امریکائی، تعطیل کردن خیلی از روزنامه های علمی، بدرفتاری با اقلیت ها مانند کردها و بهائی ها، اسم بردن های مکرر از امریکا بعنوان امپریالیست و حامی صهیونیسم، سیاستهای خارجی خصمانه و مخالفت با منافع امریکا بعنوان مزید بر علت باید بگوئیم که ما قادر نیستیم که با خیلی از ایرانیها دربارۀ این موضوعات وارد بحث عمیق شویم. قابل ذکر است که برای منافع دراز مدت امریکا بهتر است که ما روابطمان را با ایران برای احتراز از حاد شدن سیاست ها و اعمالی که مخالف آرمانها و منافع، باشد محدود کنیم...

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]