[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۶۵ – ۸ جمادیالثانی ۱۴۰۷

[شماره:] ۲۲۳۴

[صفحه:] ۸

 

رئیس جمهور و رئیس شورایعالی دفاع در نماز جمعه تهران:

بخش خبری: در ششمین روز از دهه خجسته فجر و در آستانه ۲۲ بهمن، سالروز غلبه نور بر ظلمت و پیروزی خون بر شمشیر مراسم نماز پرصلابت جمعه دیروز تهران به امامت حجتالاسلام والمسلمین سید علی خامنهای رئیس جمهور در دانشگاه تهران و خیابانهای اطراف برگزار شد...

...حدود آزادی عقاید غیر اسلامی در جوامع غیراسلامی

محور دوم این است که عقیده مذهبی هم تا آنجا که در صدد مبارزه با عقیده اسلامی نباشد، دارا بودن آن عقیده ممنوع نیست؛ یعنی مجازات ندارد. البته ممنوع نیست یا آزاد است در بحثهای بعدی باید درست شکافته بشود تا حدود این مسأله آشکار شود. به طور اجمال اگر کسی در جامعهای اسلامی، عقیده غیر اسلامی داشت اما عقیدهای که او را امر به مخالفت و معارضه با نظام اسلامی نمیکند، دارا بودن آن عقیده اشکالی ندارد. لذا در جامعه اسلامی، یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان و دیگر مذاهب که مسلمان نیستند زندگی میکنند و از حقوق خودشان استفاده میکنند و طبق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی در عقیده خودشان آزاد هستند و عقیده در جامعه اسلامی و بنا بر اسلام ممنوع نیست...

...علاوه بر همه اینها تفتیش عقاید در اسلام نیست اینکه کسی را زیر فشار قرار بدهند که عقیده تو راجع به فلان کس فلان جریان سیاسی، فلان عقیده مذهبی چیست، یک فکر غلط است یعنی همان چیزی که سالها و قرنهای متمادی در اروپا بود و اروپا آن روزی که بر علیه تفتیش عقاید در نهضت علمی اروپا که اصطلاحاً رنسانس به آن میگویند، بر آن فکر شورید، خیال کرد چیز جدیدی را در دنیا آورده است در حالی که در دنیای اسلام از این مسائل خبری نبود در دنیای اسلام همیشه افرادی بودند با عقایدی بر ضد یا خلاف عقاید دستگاههای مسلمان حاکم و کسی متعرض آنها نمیشده است یهودی و نصرانی و ادیان دیگران بودهاند البته برهههائی را هم ما در تاریخ چه تاریخ خلفای بنیعباس و بنیامیه و چه سلاطین سلجوقی و غزنوی در کشور خودمان داشتیم که با عقاید گوناگون مبارزه میشده و نسبت به آنها فشار میآمده است لیکن این از اسلام نیست. مثلاً اسلام سلطان محمود غزنوی مثل اسلام بسیاری از رهبران و زمامداران مسلمان امروز است که این را نمیشود به پای اسلام گذاشت اسلام اجازه سختگیری در عقاید سیاسی را نمیدهد تفتیش عقاید ممنوع است مؤاخذه کسی به خاطر عقیده و زیر فشار قرار دادن او، ممنوع است. کما اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به این همه تسریع شده است.

پس خلاصه صحبت کوتاه امروز ما این شد که آزادی تفکر در اسلام تأمین شده است. آزادی عقاید مذهبی، علمی، سیاسی و غیرو نیز تضمین شده است؛ اما ضدیت و معارضه با نظام اسلامی و سعی در به انحراف کشاندن مردم در جامعه اسلامی قابل قبول نیست و اجازه این کار داده نمیشود...

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]