[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است]

[روزنامه:] جمهوری اسلامی

صفحه ۱۰

دوشنبه ۳ شهریورماه ۱۳۵۹

۱۴ شوال ۱۴۰۰ – شماره ۳۵۶ سال دوم

از سوی سپاه پاسداران انقلاب اصفهان

نقش دایره اسقفی ایران در کودتای اخیر فاش شد

 

اکثر اعضای خارجی و داخلی این شبکه مرموز دستگیر و در بازداشت بسر می‌برند

دریکی از صدها سند به دست آمده از یک منبع سیا در مورد ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار آمریکائی و ۳۰۰ کیلوگرم تی ان تی و مقداری فیوز انفجاری برای بخش بین گروههای مخالف صحبت شده است.

... دایره اسقفی ایران با دهها میلیون دلار آمریکائی مأمور توزیع دلارها بین برخی از پرسنل ارتش، رهبران بهائی و ضد انقلابیون بود. این دایره همچنین مأمور بود ۳۰۰ کیلوگرم ماده منفجره «تی ان تی» را بین عناصر مخالف در ایران پخش کند...

...در یکی از صدها سند که از دایره اسقفی بدست آمده و در رابطه با توطئه کودتای اخیر در ایران می‌باشد ذکر شده است که مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار آمریکائی از یک منبع سیا برای دایره اسقفی رسیده که بایستی این مبلغ بین بعضی از پرسنل ارتش ایران، رهبران بهائی و ضد انقلابیون توزیع شود ...

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]