[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جمهوری اسلامی - اخبار شهرستانها

[تاریخ:] دوشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۳۵۹- ۲۹ رمضان ۱۴۰۰

[شماره:] ۳۴۵

صفحه: ۵

سال دوم

 

توسط هیئت‌های پاکسازی در گیلان، اهواز و قائم‌شهر:

اسامی ۱۰۲ تن تصفیه شده از ادارات منتشر شد

حجت‌الاسلام حسینی سرپرست هيئت پاکسازی و سالم‌سازی ادارات استان گیلان اسامی ۷۳ تن از کارکنان ادارات گیلان را که مشمول تصفیه و پاکسازی شده‌اند را به این شرح در اختیار خبرگزاری پارس مرکز رشت قرار داد

... ۱۶- شهباز اقبال کارمند آموزش و پرورش به اتهام فرقه سیاسی غیرقانونی اخراج

۱۷- شاپور مهدوی کارمند آموزش و پرورش به اتهام فرقه سیاسی غیرقانونی اخراج...

... ۲۰- وجیه اله کثیری عربی کارمند آموزش و پرورش به اتهام فرقه سیاسی غیرقانونی اخراج

۲۱- گیتی موسی زاده کهن کارمند آموزش و پرورش به اتهام فرقه سیاسی غیرقانونی [از] اخراج

۲۲- زهره مصباح کارمند آموزش و پرورش به اتهام فرقه سیاسی غیرقانونی اخراج

۲۳- عطاءالله مصباح کارمند آموزش و پرورش به اتهام فرقه سیاسی غیرقانونی اخراج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]