[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه]: جمهوری اسلامی

[تاریخ:] سه‌شنبه ۳۰ مهر۱۳۶۴- ۷ صفر ۱۴۰۶

[شماره:] ۱۸۵۴ – سال هفتم

تکشماره ۲۰ ريال

۱۲صفحه

اخبار ايران و جهان

 

ارگان حزب جمهوری اسلامی

سرمقاله

دادستان کل کشور دستور توقيف اموال ۷۶ نفر از عناصر فاسد و وابسته به طاغوت را صادر کرد

 افراد مذکور که چهره‌هايی وابسته به فرق ضاله نيز در ميان آنها وجود دارند قبل و يا بعد از پيروزی انقلاب اسلامی بخارج از کشور گريخته‌اند و مقدار زيادی از ثروتهای ملی را بصورت ارز از کشور خارج کرده‌اند.

 مجموعه اموال توقيف شده بالغ بر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال و شامل ساختمان مسکونی – تجاری – باغ – زمين – سرمايه و ديگر اجناس است...

دادستان کل کشور طی دو هفته اخير اموال منقول و غيرمنقول ۷۶ تن از عناصر فاسد وابسته به رژيم ستمشاهی و چهره‌های وابسته به فرق ضاله را توقيف کرده است. اکثر افراد مذکور قبل و يا بعد از پيروزی انقلاب اسلامی بخارج از کشور گريخته‌اند و بهنگام فرار مقدار زيادی از ثروت ملی را بصورت ارز از کشور خارج کرده‌اند.

 بگزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور مجموعه اموال توقيف شده بالغ بر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال ارزش دارد و شامل ساختمانهای مسکونی – تجاری – باغ – زمين – سرمايه و ديگر اجناس است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]