[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] سه شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۳۵۹ – ۲۹ شوال ۱۴۰۰

[شماره:] ۳۶۸

[صفحه:] ۳

 

۷ تن از جاسوسان اسرائیل در یزد تیرباران شدند

یزد – خبرنگار جمهوری اسلامی

طبق اطلاع از دادسرای انقلاب اسلامی استان یزد، ۷ نفر از جاسوسان اسرائیل و آمریکا که رابطه با اسرائیل داشته و کمک نقدی به اسرائیل میکردند و قصد خریداری اموال مسلمین و ساقط کردن آنان از اراضی و اموال داشتند محکوم به اعدام شدند و حکم صادره در سحرگاه ۱۷ شهریور دیروز به اجرا گذاشته شد. اسامی اعدام شدگان به شرح زیر میباشد:

۱۲- نورالله اختر خاوری فرزند کیخسرو ۲- عزیزا... ذبیحیان فرزند اسدالله ۳- فریدون فریدانی فرزند گشتاسب ۴- عبدالوهاب کاظمی فرزند حسین ۵– علی مهری [مطهری] فرزند حسن ۶– جلال مستقیم فرزند عبدالوهاب ۷– محمود حسنزاده فرزند محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]