[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جهان پاک

[تاریخ:] ۱۷ شهریور [٣۵ ۱۳]

شماره: ۱۸

صفحه: ۲ ستون ۴

 

    کمی پائین‌تر بدولت ایراد میگیرند که دست آنها را برای نشر هرگونه مطلب تحریک‌آمیز و مضری باز میگذارند تا بتوانند «جریحه‌دار کردن احساسات ملی و مذهبی مسلمانان و تهییج افکار عمومی بنفع اربابان خود بنحو اکمل خدمت کنند» البته این اعلامیه و نظایر آن اصلاً مطلب «تحریک‌آمیز» و «مضر» ندارند! و افکار عمومی را تهییج نمی‌کنند! اما جریحه‌دار کردن احساسات ملی و مذهبی مسلمانان، اینهم خوب دستاویزی شده است! هر کاری و هر جنایتی را میکنند و سپس به احساسات مذهبی تکیه می‌کنند! البته «احساسات ملی» را برای خالی نبودن عریضه و برای جلب کسانیکه به میهن علاقه دارند و به خرافات مذهبی اعتنا نمی‌کنند آورده است ما نمی‌دانیم در کدام قانونی این عنوان ارزشی دارد؟ در قوانین ایران- همان قوانینی که از فرانسه گرفته‌اید و سپس به‌زور از خود هم چیز‌هایی افزوده‌اید -«احساسات مذهبی» چه محلی از اعراب دارد؟!

«...در عوض برای دامنه‌دار شدن انتشارات و تبلیغات بهائیها و باقی‌ماندگان کسروی از هرگونه کمک و مساعدت دریغ نمی‌کنند». دروغ شاخداری است بجای خود، بهائیها دم بر‌نمی آورند و ما صدها و هزارها نشریات خود را آشکاره می‌پراکنیم نیز بجای خود آیا این جز پستی چه نام دارد که بهائیها را با نام کسروی در یک ردیف میآورید؟! بهائیهائی که شما جز با زور هوچیگری و چماق تکفیر و وحشیگری شاهرود و امثال آن در برابر آنها چیزی نتوانسته‌اید بگویید، کسروی در کتاب «بهائیگری» با آن دلایل استوار بآنها پاسخ داده شما چه پستید که هر دو را در یک ردیف می‌گیرید! گویا بی‌خبرید که از نظر عقل وعلم شما با بهائیها در یک ردیف هستید!

در اواخر اعلامیه می‌نویسند «ما امروز با صدای بلند و رسا اعلام می‌داریم که اینگونه عملیات و نشریات در حکم قیام بر علیه حکومت ملی و مبارزه با اصول عقاید ملت است...» شما دولت را جابر و غاصب و ظلمه میدانید، و البته این «در حکم قیام بر علیه حکومت ملی» نیست (!) بجای خود، شما که با «صدای بلند و رسا» اعلام میکنید پس چرا اعلامیه هاتان را امضا نمیکنید؟! پس چرا اینقدر بزدل هستید؟ چرا رو نهان می‌کنید؟!

چرا نام خود را بیرون نمی‌دهید؟! نه اینست که «الخائن خائف»؟! بالاخره جدا از جناب آقای نخست‌وزیر خواسته‌اند که نگذارید «عدۀ جاسوس و خائن» قطعی‌ترین ضربات را بر پیکر آزادی وارد آورند... هر کس می‌تواند نسبت «جاسوس و خائن» به‌طرف مخالف خود بدهد! اکنون هم مردم ایران داوری خواهند کرد و جاسوس و خائن را خواهند شناخت. «دادگاه» ملی گشاده خواهد شد و هم ما و هم شما را خواهند شناخت.

بامید و به انتظار دادگاه ملی

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]