[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] جهان اسلام

[تاریخ:] پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۷۲ – ۲۸ شعبان ۱۴۱۴ – ۱۰ فوریه ۱۹۹۴

[شماره:] ۷۸۹

[صفحه:] ۲

 

جلوهای جدید از تهاجم فرهنگی آمریکا به بهانه حمایت از بهائیان

مقاله‌ای صد در صد مستند بر اساس مراجع و منابع غرب

هنوز فروش کتاب «هرگز بدون دخترم» که ظاهراً زنی آمریکایی تبار نوشته اما باطناً سازمان سیا بوتههای خار را بمنظور آزردن گل آرمانهای جهانی جمهوری اسلامی در آن کاشته و استقبال از فیلمی سینمانی و پرهزینه که بر پایه دروغهای این زن یعنی خانم بتی محمودی تهیه گشته بازارشان گرم است که در روزنامه تایمز مورخه پنجشنبه سوم تیر ماه ۱۳۷۲ میخوانیم زنی بهائی بنام عليا روئیزاده [روحی زادگان] نیز عین خانم بتی محمودی دارد «زندگینامه راستین» خود را مینویسد و با اینکه نگارش ننگینش به پایان نرسیده یک کمپانی بزرگ سینمائی آمریکا مشغول تهیه سناریو و فیلم از این زندگینامه صد در صد راستین علیا روئیزاده میباشد که در نوع خود بیسابقه است.

 زیرا همگان میدانند تمام کارگردانهای فیلمهای سینمائی در غرب یا تهیه کنندگانشان و غیره تنها زمانی دست به تهیه فیلمنامه از رمانها و نظایر آن میزنند که اطمینان یافته باشند آن رمان و غیره به حق یا ناحق بازار خوبی داشته و طبعاً فیلم سینمائیاش نیز جیب حضرات را پر از دلار میکند، نه اینکه کتاب زنکی گمنام بنام علیا روئیزاده را هنوز چاپ نشده و مورد استقبال عموم قرار نگرفته از میان هزاران کتاب داستان واجدالشرایط برای تهیه فیلمی پرهزینه انتخاب نمایند و چنین گزینش و حمایتی خود دلیل موجه است از زد و بند پنهانی آمریکائیان و بهائیان و اسرائیلیان که در سطور زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و اما پیش از بررسی کتاب و فیلم سینمایی که مربوط است به زندگینامه صد در صد راستین و مظلومیت و معصومیت توصیف ناپذیر علیا روئیزاده بهائی و دیگر بهائیان، ابتدا چند سطری در مورد زندگینامه: راستین خانم بتی محمودی به آگاهی خوانندگان میرسد تا با روشهای جدید تهاجم فرهنگی آمریکا آشنا شوند و متقاعد گردند زندگینامه راستين عليا روئیزاده حلقه دوم زنجیری میباشد که به صورت ادبیات داستانی علیه ما ایرانیان تهیه و تنظیم میگردد و این رشته سر درازی دارد و اگر یکایک هموطنان هر کدام به سهم خود نکوشند با افشای حقایق پارهاش کنند زبانم لال و قلمم شکسته ممکن است زمانی به خود آئیم که دست و پایمان در رشتههای اینگونه زنجیرها از حرکت بیفتد و آمریکا هر غلطی میخواهد بکند. (در مورد کتاب آیات شیطانی سخنی نمیگویم چون دولتمردان میهن اسلامی و در رأس آنها امام راحل آنچه نیاز بوده هم گفتهاند و هم عمل کردهاند.)

...

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]