[ترجمه ‌ای از متن انگلیسی]

 

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

[روزنامه:] هرالد تریبون

[تاریخ:] سه شنبه ۱ سپتامبر ۱۹۸۱ – [۱۰ شهریور ۱۳۶۰]

 

هرج و مرج در ایران

هرج و مرج بر اوضاع ایران حاکم است. خمینی بر مسند امور است ولی دستورالعملی موجود نیست. ...

کشتار البته فقط منحصر به مخالفین نیست. بنا بر گزارشات رسیده دولت در عین حال بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ نفر از اسلامی‌های چپ مجاهدین خلق، منتسبین به دیانت بهائی و متهمین به زنای محصنه را تحت عنوان "مفسدین فی الارض و محاربین با خدا" اعدام کرده است. ...