[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] همشهری

[تاریخ:] شنبه ۲۰ مهر ۱۳۸۱

[شماره:]۱۴۲ – ۲۸۶۶

[صفحه:] ۲۳

 

اقلیتهای مذهبی در ایران

زندگی آرام

مترجم: امیر هدایتی

نگاه بیگانه

روی دیوار ساختمان مقابل کلیسای اعظم ارمنیهای تهران تصویری بزرگ از امام خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، قرارداده شده که جهت نگاه آن رو به کلیساست. گرچه وجود تصاویر امام خمینی در نقاط مختلف شهر امری کاملاً عادی محسوب میشود، اما مشاهده آن در مقابل کلیسای ارمنیها در وهله اول قدری تامل برانگیز و جاذب مینماید. صبوح سرکیسیان، اسقف کلیسا خیلی زود میگوید ...هرگونه تبلیغ مذهبی در ایران ممنوع است و رهبران این کشور پیش از همه نسبت به [فرقه ضاله] بهائیت از خود حساسیت نشان میدهند. آنچه ظاهرا اکنون به صورت قانون نانوشته جریان دارد این است که کسانی که از بدو تولد جزو اقلیتهای مذهبی باشند با مشکلی مواجه نمیشوند.  منبع: نویه سورشر سایتونگ

ادعاهای تازه آمریکا

وزارت خارجه آمریکا گزارشی را منتشر کرده است که به بررسی آزادیهای مذهبی در کشورهای مختلف جهان میپردازد. در خلاصه گزارش این وزارتخانه نام ۳۲ کشور به عنوان ناقضان آزادیهای مذهبی آمده است. در گزارش مذکور نام ۶ کشور به عنوان کشورهای اقتدارگرا و توتالیتری برده شد، که هرگونه فکر یا عمل مذهبی را تحت کنترل دارند...از کل جمعیت ۶۶ میلیونی ایران (به تخمین گزارش مذکور) ۹۹ درصد مسلمان هستند. و از این مقدار ۸۹ درصد شیعه میباشند. ۱۰ در صد جمعیت ایران را سنیها تشکیل میدهند که شامل ترکمنها، اعراب، بلوچها و کردها هستند که در جنوب غرب، شرق و نیز شمال غرب و شرق پراکنده هستند. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی: «این گزارش مدعی است مسیحیان، یهودیان، بهائیان، صوفیه و پیروان فرقه ماندایی (روزنامه جمهوری اسلامی گویا از ترجمه فارسی Mandaeans را که عبارت از صائبین [صابئین] میباشد و یک گرایش اولیه از مسیحیت است که در مناطقی از خوزستان زندگی میکنند و نام آنها در قرآن – به عنوان اهل کتاب - نیز آمده، اطلاعی نداشته است)...

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]