[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] حبلالمتین

[تاریخ:] ۱۴ مهر ماه ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۱۳

 

در نتیجه هشیاری مردم مصرف پپسی کولا تقلیل یافته

یکی از عیوب ما ایرانیها اینست که بدون توجه بسابقه بمحض اینکه تبلیغاتی بر له دستگاهی شد باور میکنیم و گول آنها را میخوریم و پس از اینکه تحقیق بعمل آمد و متوجه بخطر شدیم و مبالغی خسارت مالی و جانی دادیم آنوقت دست میکشیم ما با شهادت شمارههای قبل از ابتدای تشکیل این شرکت پپسی کولا آنچه در خیر و صلاح هموطنان بوده نوشتیم و مخصوصا برای اینکه هموطنان عزیز خیال نکنند که چون این کارخانه متعلق به شرکاء و کارگران بهائی است بنا بگفته روزنامه دینی ندای حق و زلزله و غیره که دارای دین بهائی هستند گفتیم که بجای این مایع خطرناک و معتاد کننده مانند کسانیکه جوش شیرین میخورند و یا الکل میخورند آب میوههای طبیعی میل نمایند که معده آنها باین مایع خانمان سوز عادت نکند و حالا طبق خبریکه رسیده معلوم میشود که مصرف فعلی این مایع خطرناک خیلی کاهش یافته است که این خود باعث امیدواری است.

انتظار داریم سایر هموطنان نیز پیبرده و از مصرف آن جدا خودداری کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]