[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] حبل المتین ایران

[تاریخ:] ۱ دیماه ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۲۴

 

فرقه ضاله مضله بابیه و بهائیه ... بنا بسوابق از هر قدرتی میخواهند بنفع خود سوء استفاده نموده و تبلیغات کنند...

این احمقها هنوز نفهمیده‌اند که اسلام و دینداری و پیروی از هدف مقدس پیشوایان بزرگ اسلامی مخصوص جمعیت و دسته مخصوصی نیست تمام ملت ایران که افتخار شیعه حقه اثنی عشریه را دارند جانثار اسلام هستند و حاضرند در قبال مبارزه با بی‌دینی تا آخرین قطره خود را تقدیم کنند (منتهی فرقی که هست هیچ کس حق ندارد که بدون دستور امام و یا جانشین آن که مرجع بزرگ تقلید شیعه است قدم بردارد) و بطوریکه هموطنان عزیز اطلاع دارند در چندی قبل اشغال حضیرةالقدس وسیله سربازان مسلمان چگونه انجام شد و افراد فرقه ضاله همه تار و مار شدند.

پس بنابر این خوشحالی و شایعات دروغ افراد فرقه ضاله که کذب محض و محض کذب است و مردم کاملاً هشیار و امکان ندارد که گول این جاسوسان را بخورند و مامورین انتظامی کاملاً مراقب اوضاع و احوال میباشند بنا بر این با این گونه تبلیغات دروغ دیگر حنای آنها رنگ نداشته و بیهوده مشت بسندان میکوبند زیرا کاملا دولت و فرمانداری نظامی مراقب هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]