[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] گزارش روز

[تاریخ:] ۲۰ تیر ۱۳۵۸

[شماره:] ۱۸

 

احمد کسروی اولین مفسد فی الارض بود!

چگونه در فاصله یکدقیقه قطع برق و تاریکی شبستان مسجد سپهسالار سید حسین امامی، هژیر را بقتل رسانید؟

فدائیان اسلام بایران و ایرانیت عشق میورزیدند هفته گذشته بالاخره پرده از اختلاف آیتالله خلخالی با فدائیان اسلام پیرو مکتب شادروان نواب صفوی برداشته شد و کار به صفحات مطبوعات انجامید...

...در خرداد ۱۳۲۷ فدائیان اسلام ... علیه نخستوزیری عبدالحسین هژیر که متهم به بهائی بودن و سوء استفاده از مقام و موقعیت خود بود دست به تظاهرات زدند و حکومت کوتاه مدت او را ساقط کردند...

...سایه عبدالحسین هژیر عامل انگلیس و سرسپرده دربار همچنان بر صحنه سیاست ایران سنگینی میکرد. شاه برای لجبازی و عناد با مردم او را که بهائیزاده بود به پست وزارت دربار گمارده بود. در ماه محرم آن سال (سال ۱۳۲۸ شمسی) وی به نمایندگی از شاه در مدرسه و مسجد سپهسالار حضور یافته بود تا به روسای دستههای عزاداری خلعت بدهد. سید حسین امامی و گروهی از برادران فدائی برای مجازات هژیر با قطع سیم برق محوطه مسجد را غرق تاریکی کردند. و مرحوم سید حسین امامی بلافاصله مقابل هژیر که در شبستان مسجد نشسته بود قرار گرفت و لوله طپانچه خود را روی شکم او گذارد و چند گلوله شلیک کرد.

روز ۱۸ آبان یعنی سه چهار روز بعد از این سوء قصد که منجر بمرگ هژیر شد مرحوم سید حسین امامی در دادگاه نظامی محکوم باعدام شد و به شهادت رسید...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]