[ترجمه ‌ای از متن انگلیسی]

 

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

[روزنامه:] غنا تایمز

[تاریخ:] ۷ فوریه ۱۹۱۸ - [۱۸ بهمن ۱۳۶۲]

 

سفارت ایران توضیح میدهد

دو خبر اصلی در صفحه دوم روزنامه "غنا تایمز" به تاریخ‌های ۲۴ و ۲۷ ژانویه ۱۹۸۴ درباره "پناهندگان" و "وارد آوردن تضییقات"، مورد توجه سفارت جمهوری اسلامی در آکرا قرار گرفت که مایل به دادن توضیح در مورد آنها است. ...

هم چنین گفته میشود که دولت آمریکا جمهوری اسلامی ایران را به خاطر خبر دوم یعنی "آزار شدید" بهائیان که مؤیّد خبر مربوط به پناهندگان میباشد محکوم کرده است. با پیروزی انقلاب اسلامی، اعدام در چهارچوب قانون اساسی ممنوع اعلام شده و بر طبق دستورات اسلام باید با اقلیّت های مذهبی و غیر اسلامی با رأفت اسلامی برخورد شود.

اگر یک بهائی در جمهوری اسلامی ایران بازداشت میشود، به خاطر بهائی بودنش نیست بلکه بعنوان مأمور موساد و سیا و یا به خاطر جاسوسی برای آنهاست. ...

ج. حسن زاده

سفارت جمهوری اسلامی ایران در آکرا