[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] فرمان

[تاریخ:] ۱۶ آبان ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۰۰۹

 

تلگرافهای متعددی که از محافل مذهبی و روحانیون قم بتهران واصل شده میگوید

سرتیپ بختیار یکی از سربازان اسلام است که با اشغال خانه کفر و زندقه و برقراری فرخندهترین جشن اسلامی در آن عالم تشیع را مسرور ساخت

در چند روز اخیر تلگرافهای متعددی از قم و سایر شهرستانها بدربار شاهنشاهی، مجلس شورای ملی، نخست وزیری و مطبوعات تهران از محافل روحانی و مذهبی قم بتهران واصل شده و ضمن آن اقدام اخیر تیمسار سرتیپ بختیار، فرماندار نظامی تهران را ستودهاند.

در این تلگرافها که از طرف اکثریت علمای اعلام و حجج اسلام و روحانیون معروف کشور امضاء شده از طرف محافل اسلامی تیمسار سرتیپ بختیار را بواسطه موفقیت و پیروزی شایانی که در تصرف بتخانه کفار و برقراری بزرگترین جشن اسلامی در آن تحصیل کرده تبریک گفته و تجلیل نمودهاند

در یکی از این تلگرافها که یکی از روحانیون معروف و مورد اعتماد و توجه محافل مذهبی قم با کسب اجازه از حضور پیشوای بزرگ مسلمین و تأیید و موافقت معظم له به تهران مخابره کرده، اینطور گفته شده:

سرتیپ بختیار یکی از سربازان غیور و رشید سپاه اسلام است که جسارت و شهامت او را در مبارزه با مراکز فساد و تبلیغات ضد مذهبی باید اقرار کرد.

این سرباز متدین و مسلمان اخیراً توانست با تصرف خانه کفر و زندقه و اشغال بتخانهئیکه یک عده کافر آنرا مرکز تبلیغات ضد اسلامی و انحراف و گمراه ساختن جوانان نمودهاند، ریشه این فساد را خشک کند و عموم علمای عالم تشیع خوشحال و مسرورند که در بزرگترین کانون تبلیغات ضد اسلامی در ایران امروز سربازان متدین و وطن‌پرست جشن باشکوه ولادت مسعود خاتمالانبیاء را برپا میسازند.

در پایان این تلگرافها؛ از خداوند مسئلت شده که سایه شاهنشاه اسلام پناه را که چنین سربازان رشید و وطن پرستی در تحت توجهات و تعلیمات ایشان میتوانند با کفر و بت پرستی بمبارزه برخیزند از سر ملت مسلمان ایران کوتاه نکند و او را در اعتلاء دیانت حق اسلام و پیروزی شیعیان بر کفر و تبلیغات گمراه کننده موفق و مؤید دارد.

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]