[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] فرمان

[تاریخ:] ۲۲ دیماه ۱۳۳۶

[شماره:] ۱۹۷۵

 

شرکت هیئتی از ایرانیان در کنفرانس بهائیان

نخستین کنفرانس معروف بهائیان جهان بعد از مرگ شوقی افندی، در هفته دیگر در کامپالا منعقد میشود بهائیان ایران نیز برای حضور در این کنفرانس و شرکت در تصمیمات متخذه هیئتی را اعزام خواهند داشت.

ریاست این کنفرانس با روحیه خانم زن شوقی افندی است که اصلا اهل امریکاست ولی تابعیت ایران را دارد کنفرانس دیگری بعد از کنفرانس مزبور در فرانکفورت منعقد خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]