[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] فرمان

[تاریخ:] ۱۰ شهریور ۱۳۳۶

[شماره:] ۱۴۲۳

 

چشمک بهمکاران

اختلافات یکی پس از دیگری رفع میشود و بهمین زودی گرگ و میش و گربه و موش از یک چشمه باهم آب میخورند و در یک سفره باهم همکاسه میشوند – آخرین معنی سوءتفاهم. جمعیت هفت جوش آزادی ایران اعلام داشت که اعلامیه حقوق بشر را هم قبول دارد – یادی از عباس افندی و بقال الاحدیه و عطارالصمدانیه. فتوای یک ایرانی در صرف کوکاکولا – الهی شکر باز هم الهی شکر...

یکی از بزرگان گفت در پاریس با عباس افندی ملاقات کردم سه چهار نفر اطرافیان او را تشکیل میدادند دو نفر بقال و عطار بودند که عباس افندی یکی لقب داده بود «بقال الاحدیه» و دیگری را «عطار الصمدانیه» و بجای مرشد این دو نفر سخن می‌گفتند...

چون ذکر خیری از بهائیگری شد بد نیست بدانید که جنگ بین کوکاکلا [کوکاکولا] و پپسی کولا بصورت جنگ بهائی و ارمنی در آمده است «پیک ایران» فتوی داده است که پپسی کولا چون سازنده‌اش بهائی است پاک‌تر از کوکاکلاست که سازنده‌اش مسیحی است «سید» کم کم دارم از تو هم ناامید می‌شوم تو که درس خوانده‌ای چرا این حرفها را می‌زنی همانطور که هر جنسی را شما از دست مسلمان بخرید شرع ما بپاکی آن حکم داده خرید هر مایع از دست کافر را نیز نجس دانسته است و فتوی جنابعالی راجع بپاکی کوکاکلا با عجله نوشته شده و در مورد صاحب پپسی کولا حکم شدیدتر است زیرا علاوه از نجاست چون طایفه بهائی و بابی مرتد میباشند خرید و فروش آن نیز حرام است...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]