[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] فردوسی

[تاریخ:] ۱۴ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۵۴

 

شایعات اختلافات مذهبی از میان رفت

با وجود شایعاتی که قبل از ایام عاشورا و تاسوعا وجود داشت و گفته میشد در این دو روزه امکان تشنجاتی در شهر میرود با مراقبتی که از طرف وزارت کشور و مامورین انتظامی بعمل آمد نه تنها کوچکترین حادثه‌ای روی نداد بلکه دستجات عظیم مذهبی با نظم و آرامش به عزاداری مشغول شدند.

نا گفته نماند که در روز عاشورا کلیه سربازان و درجه داران بپادگانهای خود احضار شده بودند و در سراسر شهر جز عده معدودی سرباز که در کامیونها نشسته و برای پیش آمدهای احتمالی در چند نقطه پر جمعیت شهر تمرکز داشتند سرباز دیگری مشاهده نمیشد و بهمین جهت بعد از برگزاری مرتب مراسم سوگواری روزهای تاسوعا و عاشورا بکلی شایعه پیش آمد اختلافات مذهبی از میان رفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]