[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 [برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] دنیای ایران

[تاریخ:] ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۵۹

[شماره:] ۳۱

[صفحه:] ۴

 

محاکمه اولین وزیر زن و پیدایش و عضویت در فرقه ازلی که باو نسبت داده شده

بانو دکتر فرخرو پارسای، وزیر فرهنگ دوره رژیم سابق، که در زندان اوین تحت بازداشت است و در دادگاه انقلاب اسلامی تحت محاکمه واقع شده، درباره شایعه بهائی بودن و یا ازلی بودن خود میگوید چون مادرم در مدرسهای درس میخواند که مدیره مدرسه از فرقه بهائی بود بدین جهت همه جا شایع است که من بهائی و بهائیزاده میباشم. در دادگاه انتقلاب [انقلاب] رئیس دادگاه فرخرو پارسای را بهائی ندانست و اما ازلی دانست. ازل برادر و جفت بهائی است باین معنی میرزا حسینعلی نوری معروف به بهاءالله، برادری داشت بنام یحیی صبح ازل و این دو برادر ادعاهای سید علیمحمد شیرازی معروف به باب را قبول کرده بودند و پس از اعدام باب در تبریز بدستور ناصرالدین شاه، فرقه ضاله بهائی را بوجود آوردند و اما در بین راه و در موقع عمل و جلب مریدان، بین برادران مزبور، اختلاف افتاد و این اختلاف در ایران روی نداد بلکه در تبعیدگاه نمایان شد برای اینکه ناصرالدینشاه، پس از اینکه هر دو برادر را دستگیر کردند با مذاکره با دولت عثمانی، میرزا حسینعلی و صبح ازل از ایران به مستعمره مدیترانهای عثمانی یعنی قبرس تبعید شدند و در آنجا وقتی بین دو برادر، اختلاف شدید بوجود آمد و از هم جدا شدند و دولت عثمانی برای اینکه اوضاع قبرس را بهم نریزند میرزا حسینعلی را به مستعمره دیگر خود که سرزمین فلسطین و شهرهای حیفا و عکا بود، تبعید کرد و صبح ازل را در قبرس باقی نهاد و یحیی صبح ازل هم بعد از عزیمت برادر خود، فرقه (ازلی) را بوجود آورد که هر چند دست کمی از بهائیت ندارد و اما ارتجاعیتر بحساب میرود. ازلیها بمراتب کمتر از بهائیها هستند، و هماکنون دودمان یحیی صبح ازل، در جزیره قبرس، در قسمت ترک نشین جزیره و از جمله در بندر فاماگوستا، زندگی میکنند و در آنجا دارای زندگی ایرانی، نظیر زندگی یکصد سال پیش ایران هستند. پدر بانو دکتر فرخرو پارسای، چند سال پیش درگذشت و برادر او هم در خدمت ارتش بود و نام کوچک او فروردین میباشد. فرخرو پارسای، پزشک است و در سال ۱۳۲۴ از دانشکده پزشکی تهران بهمراه ۹ دختر دیگر فارغالتحصیل شد ولی هیچوقت دنبال کار طبابت نرفت و تمام کار او، مدیریت دبیرستان و دبیری و تدریس در کلاسهای درس دبیرستانها بوده است. فرخرو پارسای، اولین زنی بود که در زمان رژیم شاه به وزارت رسیده بود. در دوران شاه برویهم دو زن، پست وزارت گرفته بودند و دومی بانو افخم امیرابراهیمی بود که وزیر مشاور در امور زنان در کابینههای هویدا و آموزگار بوده است و اکنون جزو افراد فراری مقیم خارج از ایران است.

معاونت وزارتخانهها هم رویهم ۱۳ زن به این سمتها منصوب شده بودند.

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]