[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روزنامه:] دنیای اسلام

شماره خصوصی: ۱۱۸

موضوع: مقاله وارده

صفحه ۱، ستون ۳

شماره ۳۹

مورخ ۱۷مرداد ۲۶

امضاء -----

 

[خط اول سند در تصویر مشخص نیست]

 

نامه از لاهیجان حاکی بر اینکه در مکان نامبرده، آموزگاری بهائی دوشیزگان را به مسلک ساختگی بهائی تبلیغ می‌کند درج شده بود؛ بنده میگویم باز جای شکرش باقی است که در شهری مثل لاهیجان يك چنين آموزگار بهائی مشغول به خرابی است، اما بیچاره شهرستان تاریخی و اسلامی اصفهان که وقتی کانون علماء و مجتهدین سترگ و اساتید بزرگ دین بوده و فعلاً شاید مدرسه دخترانه در آن نباشد که لااقل یکی دو آموزگار بهائی در آن مشغول به مقصود نباشند و اگر احياناً دبستانی هم فاقد چنين آموزگارانی پیدا شود در حكم (النادرکالمعدوم) است. مثلاً بدون شك دبستان دخترانه هست که مدیره آن بهائی گیسو سفید در این مسلك و ناظمه آن از جوانان این مرام و بعضی دیگر از آموزگاران آن یا از سابقه‌داران یا تازه واردین در این راه ضلالت و بنگاه فساد و بی‌ناموسیند که اگر دوشیزه هم که از خاندان شريف و متدین باشد و بخواهد با چادر سفید یا روسری قدری بلند بمدرسه رود خدا میداند معاينه مشاهده شد که همین مدیره و ناظمه مذکوره ممانعت نمودند و بعداً هم با آنها حضور دانش آموزان تنبيهات خطرناك جسمی خلاف قانون و توهينات و تحقيرات مغرضانه مینمودند که اگر غیرت اصلی و شوق تحصیلی دانش‌آموز نبود بدون تردید مدرسه و تحصیل را ترك می‌گفت.

اينك با این وصف چگونه انتظار عفت و دیانت و کسب دانش از دوشیزگان چنین آموزشگاههائی میتوان داشت بالأخص اینکه چنین دوشیزه‌هایی پس از فارغ‌التحصیل شدن از همچو دبستانی برای ادامه تحصیل به دبیرستان بهشت‌آئین (قویترین و مؤثرترین آموزشگاه بیغیرتی و بی‌ناموسی و بی‌عفتی و نانجیبی و فاحشه‌گی و عنقریب اگر جامعه ساکت باشد دزدی و جاسوسه‌گی) که مدیر آن یکنفر خارجی بنام میس ایدین و دست‌پروردۂ سیاست استعماری بمنظور بیچارگی ایرانیان می‌باشد، هم وارد شود آنوقت است که باید گفت:

حریف مجلس ما خود شبانه دل میبرد

على‌الخصوص که پیرایه بر او بستند

والسلام ش

يوسف اطلس پرور

 

رونوشت شرح فوق عیناً برای اطلاع روزنامه شريفه دنیای اسلام فرستاده میشود تا در صورتیکه صلاح میدانند در آن نامه شريفه امر بدرج فرمایند.

دنیای اسلام: آیا با اینوضع فرهنگ که پیاپی نوشته شده و ترتیب اثر بآن داده نمیشود چگونه انتظار میرود که از طرف ملت اسلامی این کشور از چنین فرهنگی خواه اجباری باشد یا اختیاری استقبال شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]