[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روزنامه:] دنیا

شماره: [ناخوانا]

۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۸

 

شما و مطبوعات

بریده جراید روز

تهران: خیابان سعدی- پاساژ سعدی- صندوق پست ۵۱۷

تلفن: ۳۱۷۷۶۶

 

 

اخراج معاونین و مقامات دولتی متهم به بهائیگری

 

تاکنون بیشتر مقامات مهم دولتی که مظنون به داشتن عقیده بهائیگری بودند شغل خود را از دست دادند و دو نفر از کسانی که اواخر سال قبل از سمتهای خود برکنار شدند یکی سعادت معاون پارلمانی وزارت اطلاعات و جهانگردی و دیگری مهندس ملک ابهری رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات بوده‌اند. در حکومت جمهوری اسلامی در پستهای دولتی، جا فقط برای مسلمانان و اقلیتهای رسمی، خالی خواهد بود. در سالهای اخیر تعدادی از افراد که خارج از دیانت اسلام بوده و بهائی بودند سمتهای وزارت و معاونت پیدا کرده بودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]