[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] دنیا

[تاریخ:] ۲۸ مرداد ۱۳۵۸

شماره: ۱۴۰۳

 

برنامه هفتگی تدریس اسلامی در محل محفل مرکزی بهائیان

حظیرة القدس بهائیان واقع در خیابان حافظ نبش خیابان‌های تخت جمشید و ثریا سابق (شعبه فعلی) کماکان در دست مسلمانان است و تمام تلاش معطوف بر این میباشد که این مرکز بهائیان ایران را به صورت یک دارالتعلیم اسلامی و یک دانشگاه آزاد اسلامی درآورند.

هم اکنون برنامه اسلامی محفل مرکزی سابق بهائیان ایران تهیه و تنظیم شده و بشرح زیر اجرا میشود:

دوشنبه- ۸ تا ۱۰ صبح آموزش قرآن، ۱۰ تا ۱۲ تفسیر قرآن، ۴ تا ۶ بعد ‌از‌ ظهر سوادآموزی.

یکشنبه- ۸ تا ۱۰ صبح تدریس زبان فرانسه، ۱۰ تا ۱۲ جامع المقدمات- ۴ تا ۶ بعد‌ از ‌ظهر زبان انگلیسی.

دوشنبه- ۸ تا ۱۰ صبح آموزش قرآن، ۱۰ تا ۱۲ جامع المقدمات، ۴ تا ۶ بعد از ظهر پاسخ به سؤالات ایدئولوژی.

سه‌شنبه- ۸ تا ۱۰ صبح جامعه المقدمات، ۱۰ تا ۱۲ صبح کمکهای اولیه- ۴ تا ۶ بعد از ظهر سوادآموزی.

چهارشنبه- ۸ تا ۱۲ صبح پاسخ به سؤالات ایدئولوژی، ۴ تا ۶ بعد از ظهر طرح جهاد سازندگی

جمعه- تمام‌وقت، طرح عملی جهاد سازندگی.

این برنامه‌های آموزشی را سازمان مجاهدین راه حق تنظیم کرده است. ضمناً بعضی از سخنرانان مذهبی به ایراد سخنرانی در حظیرِة المقدس [حظیرة القدس] سابق میپردازند و از جمله کسانیکه جمعه گذشته به سخنرانی پرداخت، خواهر مجاهد مهین‌دخت کشاورز صدر بود و عنوان سخنرانی بانوی مزبور این بود: (شرح و تفسیر ((بسمه رب)) که امام خمینی تکرار نمود حرکت از بسم رب به جهاد اکبر و دعوت به مراجعت).

روی در آهنین ورودی محفل مرکزی سابق بهائیان این شعر نوشته شده است:

نه هر کس شد مسلمان میشود گفتش که مسلمان شد

کز اول بایدش سلمان شد و وانگه مسلمان شد

عجلو عجلو به جهاد اکبر جهاد با نفس عجلو

بمراجعت و حرکت، شهر علی پیامبر محمد (ص)

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]