[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] دنیا

[تاریخ:] ۲۲ تیر ۱۳۳۶

[شماره:] ۴۴۶

 

دعوت دولت اسرائیل از مدیران جراید ایران

دولت اسرائیل بوسیله نماینده غیررسمی خود در ایران از سه نفر از مدیران جراید تهران دعوت نمود که روز اول مرداد با هواپیما بکشور اسرائیل سفر کنند و مدت ۱۵ روز در شهرهای حیفا – عکا – تل اویو – اورشلیم و سایر مناطق آنکشور بسیاحت پردازند...

... در صورت انجام مسافرت مدیران جراید باسرائیل هنگام بازدید از شهر حیفا یک ملاقات یکساعته با شوقی افندی رهبر بهائیان خواهند نمود...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]