[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] دنیا

[تاریخ:] ۲۴ آذر ۱۳۳۴

[شماره:] ۴۲۲

 

آمار کامل بهائیان و یهودیان و دانشجویان ایرانی مقیم خارجه را برای اولین بار منتشر میکنیم و بموجب آن جمعیت کل ایران بیش از ۲۰ میلیون نفر است

اعلامیه وزیر کشور را درباره تعداد کل جمعیت ایران در جراید یومیه مطالعه فرمودید. بر طبق این اعلامیه کل جمعیت ایران هیجده میلیون و نهصد هزار نفر است در صورتیکه طبق دفاتر اداره کل آمار و اداره نفوس کشور جمعیت ایران بیش از ۲۴ میلیون نفر میباشد این اختلاف فاحش ما را وادار کرد در مقام تحقیق برآئیم و معلوم شد آمار اداره نفوس کشور تا حدودی صحیح است زیرا اداره مزبور شناسنامه را ملاک میداند و روی شناسنامه‌های موجود در دست افراد ایران، جمعیت ایران ۲۴ میلیون نفر است و اما چرا در سرشماری عمومی جمعیت ایران نقصان یافته باین جهت است که آمار ایرانیان مقیم خارج از کشور بحساب نیامده و ما اینک آمار تقریبی ایرانیان مقیم خارجه را بدست آوردیم و بذکر آن مبادرت میکنیم زیرا تمام ایرانیان مقیم خارجه دارای شناسنامه میباشند و سرشماری عمومی فقط در داخله کشور صورت گرفت و روی این اصل آمار ایرانیان ساکن خارج بدست نیامد...

بهائیان ایرانی مقیم حیفا و عکا ۵۰۰۰ نفر...

جالب‌تر از همه در تهران و ولایات عده زیادی خود را بهائی معرفی کردند و در بعضی از شهرستانها از قبیل استان گیلان چون آمارگران نام بهائی را در پرسشنامه‌ها تحریر نمیکردند منجر به زد و خورد و داد و بیدد [بیداد] زیاد میشد چنانکه در رودسر بهائیان آن شهر تلگرافاتی با عنوان بهائی به اداره آمار مخابره کرده و از دست آمارگران شکایت کرده بودند. با وجودیکه (بهائی) مذهب رسمی نیست با این وصف در بیشتر شهرستانها بهائیان توانستند مذهب خود را صریحاً فاش کنند چون طبق دستور رسیده از حیفا موظف بودند بطور صریح و روشن خود را معرفی نمایند. گفته شده آمار بهائیان روی جهاتی منتشر نخواهد شد و شاید بطور غیررسمی آمار آنان بدست آید.

از بهائی گذشته عده‌ای خود را (ازلی) و (بابی) معرفی کردند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]