[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] دانش امروز

[تاریخ:] ۲۱ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۳۸

 

نوشته روزنامه تایمز لندن بین محافل ملی و روحانی سوء اثر نموده است.

روزنامه تایمز لندن در شماره مورخه ۳۰ اوت خود ضمن خبر جریان عزاداری ایام عاشورا در ایران از قول خبرنگار خود مینویسد که چون آقای فلسفی در چندی قبل بر علیه بهائیان سخنرانی نموده بود دولت از انتشار سخنرانی ایشان از رادیو جلوگیری نموده است:

در صورتیکه این خبر دروغ محض است و امسال آقای فلسفی بواسطه کسالت شخصا از قبول دعوت صنف بنا که هر ساله در ایام عاشورا در مسجد سلطانی عزاداری می‌نمایند خودداری نموده و چون در مجالس دیگر، وسیله وصل خطابه ایشان برادیو موجود نبوده لذا گفتار آقای فلسفی از رادیو پخش نشده، جریان این بوده نه دروغ پردازیهای تایمز لندن بهر حال انتشار خبر مزبور در بین محافل روحانی و ملی فوق‌العاده سوء اثر داشته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]