[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] دانش امروز

[تاریخ:] ۲ خرداد ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۲۴

 

چرا مأموریت خراب کردن حظیره القدس بمامورین نظامی واگذار شد؟؟

روز یکشنبه صبح مأمورین فرمانداری نظامی تهران بدستور تیمسار سرتیپ بختیار فرماندار نظامی تهران شروع بخراب نمودن گنبد حظیره القدس نمودند و برای میمنت در این امر خیر تیمسار سرلشگر باتمان قلیچ ریاست ستاد ارتش شخصاً در خراب نمودن کانون فساد شرکت جستند، (شرح آن در ستون جداگانه درج شده) ناظرین امور اظهار میدارند مأموریت خراب کردن لانه بهائیان از این نظر بارتش واگذار شده که دستجات دیگر از روی تعصب ایجاد تشنج ننموده

و یک امر مسلم که بستن و نابودی کانون جاسوسی بهائیان است و حق مسلم دولت ایران میباشد ایجاد بهانه برای خارجیان و دشمنان مملکت نکند، بهر حال ما توفیق ارتش شاهنشاهی را در بر انداختن دشمنان دین و وطن از خداوند متعال خواهانیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]