[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 [برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] بورس

[تاریخ:] ۲۹ اسفند ۱۳۶۱

[شماره:] ۴۱۶۷

 

ضبط اموال حشم داران

کمیته انقلاب اسلامی مهدی‌شهر (سنگسر سابق) اعلام کرد بیش از ۴۰ هزار رأس گوسفند مربوط به ۴ تن از سرمایه‌داران و حشم داران معروف رژیم گذشته به تصرف کمیته درآمد و هم اکنون توسط افرادی که از سوی این کمیه انتخاب شدهاند از این احشام نگهداری میشود بموجب اين گزارش ۲۵۱۳۴ رأس از این حشام به هژبر یزدانی ۱۲۵۱۸ رأس مربوط به على و کولچک روشن و ۹۴۰۸ رأس دیگر مربوط به حسین روشن میباشد.

بر پايه همین خبر ساختمان سه ویلای مسکونی - ساختمان محفل بهائیان - ساختمان کارخانجات پاکریز - کفش اطمینان - چرم سازی تی بی سی و شرکت تالاج و همچنین مقدار ۱۰۰ هزار متر مربع از اراضی مهدی شهر که مربوط به هژبر یزدانی میباشد از سوی کمیته مهدی‌شهر ضبط و تصرف گردید.

لازم به تذکر است که ساختمان برخی از کارخانههای یاد شده خاتمه و برخی دیگر نیز در شرف اتمام است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]